Local Authors

Lollette Calingasan

About the Author:

Si Lollette Calingasan ay miyembro at misyonera ng Bauan Bible Christian Church (BBCC) sa Bauan, Batangas at kasama ni Ana Gamez na naglilingkod sa Tokyo bilang missionary church planter, missions mobilizer at trainer. Nagtapos siya ng BS in Social Work sa St. Bridget’s College at AB Psychology sa University of Batangas. Kapwa may-akda siya (kasama ni Ana Gamez) ng Are You Called to Go or Called to Stay? Alin Ka sa Dalawa?

CSM Books Written: