Local Authors

Rene Resurreccion

About the Author:

Si Rene “Rex” Resurreccion o “TRex” ay may negosyong consultancy na nagdidisenyo ng mga larong pang-negosyo at nagsasagawa ng mga pagsasanay ukol sa pagbabago ng attitude para sa mga empleyado ng gobyerno at pribadong sektor.  Siya ay lisensyadong tagapagsanay ng Competency-based Economies through Formation of Enterprise (CEFE), Dale Carnegie Course, at ng Gender and Entrepreneurship Together (GET) Ahead program ng International Labor Organization at manunulat ng mga aklat tungkol sa kahusayan, pagsasanay at karunungang pinansyal.  Regular siyang sumusulat ng isang kolum sa pahayagang Pilipino Mirror na pinamagatang “Heto Yumayaman.” Nagtapos siya ng Master in Development Studies sa Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands at Bachelor of Science in Psychology sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Quezon City. Nakapagtatag din siya ng simbahang Old Balara Christian Community (OBCC). Asawa niya si Anji at mayroon silang apat na anak – sina Israel, Hannah, Mikhael at Milcah.

CSM Books Written: