CATEGORIES

P 275.00

View in Lazada

Panalangin sa Hardin

Author: Joey C. Umali

Paperback Book, 200 pages

DESCRIPTION:

Ito ang ika-anim na aklat ng Hardin ng Panalangin series. Ang mga naunang aklat ay tumalakay sa iba’t ibang mahahalagang paksa sa buhay-Cristiano na nabubuod sa tatlong salita: pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ang Panalangin sa Hardin ay may tanging pansin sa pananalangin, na siyang pinakamakapangyarihang sandata na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga tagasunod ni Jesu-Cristo. Ang hardin ay maaring tumukoy sa isang lugar o kaya’y sa state of mind, sa isang kalagayan ng isip, puso, at damdamin.

Ang Panalangin sa Hardin ay deskripyon ng panalanging mataimtim, mapagtiwala, at hindi makasarili. Ito ang panalanging magdadala sa isang tao sa hardin ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig.

VIEW IN SHOPEE

________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Devotionals
SUB CATEGORY : Topical
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (September, 2015)
ISBN/EAN : 4806523174176
LANGUAGE : Tagalog
EDITION : Softbound
WEIGHT (KG) : 0.2
BOOK DIMENSIONS : 6 x 9 in.