CATEGORIES

P 1320.00

View in Lazada

Faith Grower Revised Edition (Conversational Tagalog)

Author: Daffodil Dedel

Paperback Book, 191 pages

DESCRIPTION:

Nasa Faith Grower Revised Edition ang lahat ng Bible lessons na nagustuhan ninyo sa original edition, at nadagdagan pa ng bagong multisensory activities para gawing mas Masaya at kapanapanabik ang Sunday school.

Mula nang mailathala ang Faith Grower Sunday school curriculum noong 2009, nagamit na ito ng maraming Sunday school teachers sa iba’t ibang churches sa buong Pilipinas. Ang tatlong age-graded manuals sa serye,  ay nagkaloob ng Bible lessons na nagamit para ituro sa mga bata kung sino ang Diyos, kung ano ang Kanyang ginawa, kung paano Niya inihayag ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang Anak at kung paano Niya tayo gustong mamuhay bilang mga tagasunod ni Jesus.

Ang Revised Edition ng Faith Grower ay naglalaman ng parehong lessons, dahil hindi nagbabago ang mga katotohanan sa Biblia. Pero ang learning activities ay pinaganda, iniangkop sa panahon o tuluyang binago upang maging mas bagay, kapanapanabik at nakaka-encourage sa mga batang may iba’t ibang personalidad, abilidad at paraan ng pagkatuto.

Noong una at ngayon din, ang Faith Grower ay nilikha bilang isang kagamitan na makatutulong sa Sunday school teacher na maitanim ang binhi ng ebanghelyo sa puso ng mga bata at maalagaan ang kanilang lumalagong pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng maingat at malikhaing pagtuturo ng Kanyang Salita.

VIEW IN SHOPEE

DOWNLOADABLE RESOURCES
________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Discipleship/Sunday School
SUB CATEGORY : Children
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (September, 2016)
ISBN/EAN : 4806523174749
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Revised edition
WEIGHT (KG) : 2
BOOK DIMENSIONS : 8 x 10.5 in.