CATEGORIES

P 150.00

Bible Teaching Made Easy (Conversational Tagalog)

Author: Lizette F. Knight

Paperback Book, 110 pages

DESCRIPTION:

Napakahalaga ng ministeryo ng pagtuturo kung kaya’t ang huling utos na binigay ni Cristo mismo sa Kanyang mga tagasunod ay magtungo sila sa lahat ng bansa at gumawa ng disipulo at turuan silang sumunod. Ito’y pinatibay ni Apostol Pablo: “Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahan magturo naman sa iba” (2 Timoteo 2:2). Itinuturo natin ang Biblia dahil kailangan nating ipasa ang ating ministeryo, upang mapalaganap ang Magandang Balita sa buong mundo. Samakatuwid, ang ating ministeryo ng pagtuturo ay kailangang: Binabad sa turo ng Biblia, Pinakikilos ng Magandang Balita, Pinaglilingkuran ang buong pamilya. 
________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Ministry
SUB CATEGORY : Minister's Resources
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (September, 2016)
ISBN/EAN : 4806523174848
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : ---
WEIGHT (KG) : 0.5
BOOK DIMENSIONS : ---