CATEGORIES

P 220.00

View in Lazada

Buhay Pastor’s Wife

Author: Corazon Tapoc Cleto

Paperback Book, 168 pages

DESCRIPTION:

Maging pastor’s wife ay hindi biro! Pag-aari siya hindi lamang ng kanyang pamilya kundi pati ng kongregasyong pinaglilingkuran. Triple ang bigat ng kanyang hinahawakang tungkulin: asawa, ina at “pastora.”  Ngunit tulad ng ibang babaeng manggagawa sa kaharian ng Diyos, ang pastor’s wife ay may sariling galak at gantimpalang hindi mapapantayan ng kahit na anong yaman sa mundong ito. Ang tunay na tinawag ay mananatiling tapat sa hirap at ginhawa, maysakit man o wala, habang siya’y nabubuhay. Paano ba malalaman kung kayo’y tinawag maging pastor’s wife? Paano ka tatagal sa dami ng inaasahan sa iyo ng maraming tao? Humugot ng inspirasyon sa mga kuwento at payo ni Dr. Corazon Tapoc Cleto na siyang naglingkod bilang pastor’s wife  sa Nueva Ecija ng higit sa 40 taon. 
________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Inspirational/Self-Help
SUB CATEGORY : Inspirational
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (September, 2016)
ISBN/EAN : 4806523175104
LANGUAGE : Tagalog
EDITION : Softbound
WEIGHT (KG) : 0.5
BOOK DIMENSIONS : 5.25 x 7.75 in.