CATEGORIES

P 150.00

Ministry Planning Made Easy (Conversational Tagalog)

Author: Lizette F. Knight

Paperback Book, 146 pages

DESCRIPTION:

Pauli-ulit na nating narinig, “Ang kabiguang magplano ay pagpaplano para mabigo. ”Natutuhan ni Dr. Lizette Knight mula sa mga mapapait na karanasan na ang tagumpay sa ministeryo ay humihingi ng pagpapakilos ng kaisipan, kalooban, at espiritu sa proseso ng pagpaplano at pagsasakatuparan nito.

Sabi niya, “Ginagamit ko hanggang ngayon ang parehong mga prinsipyo at kaugalian sa pagpaplano na ginawa ko sa lahat ng mga ministeryong ipagkatiwala sa akin ng Diyos…ang pamumuhay nang may balance sa gitna ng iba-ibang papel at gawain ay humihingi ng pagpaplano. At, lahat ito ay masusumpungan sa librong Ministry Planning Made Easy (Conversational Tagalog).” Nawa’y mapakinabangan natin ang lahat ng ibinahagi ni Dr. Knight dito.

________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Ministry
SUB CATEGORY : Minister's Resources
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (September, 2016)
ISBN/EAN : 4806523175074
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : ---
WEIGHT (KG) : 0.5
BOOK DIMENSIONS : ---