CATEGORIES

P 85.00

Unli Rice vol. 2: Biyaya at Bunga

Author: Joey C. Umali

Paperback Book, 180 pages

DESCRIPTION:

"Biyaya at Bunga: Unli Rice 2. Ito ang titulo ng ikalawang aklat ng Unli Rice. Iyong una’y binubuo ng 180 mensahe na kung seryoso mong pinagbulay-bulay at in-apply sa iyong buhay, siguradong nagkaron ka ng 180-degree turn o ganap na pagbabago sa iyong pananaw at estilo ng pamumuhay. Siguradong nabusog ka.

Ipagpatuloy mo ang seryosong pagbubulay-bulay sa bagong 180 mensaheng nilalaman ng ikalawang aklat na ito. Ngunit ngayon, tataas nang isang antas ang iyong layunin kung bakit mo gagawin ito— hindi lamang para magkaroon ka ng personal na kabusugan, kundi para magamit ka ng Panginoon bilang instrumento upang busugin ang iba." 
_________________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Devotionals
SUB CATEGORY : Topical
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (September, 2014)
ISBN/EAN : 4806523173414
LANGUAGE : Tagalog
EDITION : ---
WEIGHT (KG) : 0.25
BOOK DIMENSIONS : ---