CATEGORIES

P 85.00

Unli Rice vol. 7

Author: Joey C. Umali

Paperback Book, 180 pages

DESCRIPTION:

Ito angikapitongaklatsaserye ng Unli Rice: Araw-ArawnaPagkaingEspiritwal. Sa Hebreo, angsiete ay isangperpektongnumero. Ito angnumero ng spiritual perfection and completeness. Saikapitongaraw, nakumpleto ng Diyosangpaglikhasasanlibutan. May pitongiglesya, pitongespiritu, pitongbituin, pitongtatak, pitongtrumpeta, pitongbagongbagay, at iba pa. 

Magingsa physics, chemistry, o music, may malakinggampaninangnumerosiete. Lahat ng musikangmaaaringmalikha ay base sapitong basic notes; angikawalong nota ay isalamang octave pataas o pababâ. Kapagdumaanangliwanagsa prism, nahahatiitosapitongkulay: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, at red—angkulay ng bahaghari. May pitongbasic crystal systems sa minerals.  

Hindi namanibigsabihin ay perpektonaangseryengito. Ibiglamangsabihin ay pinagyaman ng pitongtaóngkaranasanangpagpapalimbag ng serye ng aklat. Angisangbata, kapagsumapitsapitongtaónggulang ay talagangpinaghahandadahilsanapagtagumpayanniyaangmaramingpeligrongkaakibat ng paglaki. Nakatutuwanghanggangsangayon, angUnli Rice ay nananatiling best seller—napagtagumpayanniyaangmaramingpeligrongkaakibat ng pagpapalimbag ng serye.  

Halinangkumain ng pagkaingespiritwalupangmabusog at magingmalusogangkaluluwa! 
_________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Devotionals
SUB CATEGORY : ---
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (September, 2019)
ISBN/EAN : 480652317732-0
LANGUAGE : Tagalog
EDITION : ---
WEIGHT (KG) : 0.25
BOOK DIMENSIONS : 4 x 6 inches