CATEGORIES

P 85.00

Unli Rice vol. 7: Araw-Araw na Pagkaing Espiritwal

Author: Joey C. Umali

Paperback Book, 180 pages

DESCRIPTION:

Ito ang ikapitong aklat sa serye ng Unli Rice: Araw-Araw na Pagkaing Espiritwal. Sa Hebreo, ang siete ay isang perpektong numero. Ito ang numero ng spiritual perfection and completeness. Sa ikapitong araw, nakumpleto ng Diyos ang paglikha sa sanlibutan. May pitong iglesya, pitong espiritu, pitong bituin, pitong tatak, pitong trumpeta, pitong bagong bagay, at iba pa. 

Maging sa physics, chemistry, o music, may malaking gampanin ang numero siete. Lahat ng musikang maaaring malikha ay base sa pitong basic notes; ang ikawalong nota ay isa lamang octave pataas o pababâ. Kapag dumaan ang liwanag sa prism, nahahati ito sa pitong kulay: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, at red—ang kulay ng bahaghari. May pitong basic crystal systems sa minerals.  

Hindi naman ibig sabihin ay perpekto na ang seryeng ito. Ibig lamang sabihin ay pinagyaman ng pitong taóng karanasan ang pagpapalimbag ng serye ng aklat. Ang isang bata, kapag sumapit sa pitong taóng gulang ay talagang pinaghahanda dahil sa napagtagumpayan niya ang maraming peligrong kaakibat ng paglaki. Nakatutuwang hanggang sa ngayon, ang Unli Rice ay nananatiling best seller—napagtagumpayan niya ang maraming peligrong kaakibat ng pagpapalimbag ng serye.  

Halinang kumain ng pagkaing espiritwal upang mabusog at maging malusog ang kaluluwa! 
_________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Devotionals
SUB CATEGORY : Topical
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (September, 2019)
ISBN/EAN : 480652317732-0
LANGUAGE : Tagalog
EDITION : Mini-Book Series
WEIGHT (KG) : 0.25
BOOK DIMENSIONS : 4 x 6 inches