CATEGORIES

P 99.00

View in Lazada

Message Outlines for New Bible Study Groups or New Churches vol. 2 (Tagalog)

Author: Bertram Lim , Edmon Ngo

Paperback Book, 124 pages

DESCRIPTION:

Message Outlines for New Bible Study Groups or New Churches vol. 2: Pag-ibig ng Ating Ama sa Langit, Pananalangin, at Paghahari ng Diyos

 

Nilalayon ng ikalawang volume na tulungan ang iyong mga tinuturuang tumingin hindi lang sa kanilang sarili at unawain and kanilang papel sa kabuuang pagkilos ng Diyos sa mundo. Kaya pag-aaralan muna natin ang pag-ibig ng ating Ama sa langit. Pagkatapos, iintindihin natin ang pananalangin dahil ito ang ating araw-araw na pakikipag-usap sa Diyos Ama at gustung-gusto Niyang makipag-usap sa atin. At sisipatin natin ang paghahari ng Diyos, at ano ang bahagi natin dito.

 

Ang mga outlines na ito ay inihanda para sa community churches at maaring makatulong sa sinumang nagsisimula ng bagong Bible study group o iglesya.

VIEW IN SHOPEE

_____________________________________________

 

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Discipleship/Sunday School
SUB CATEGORY : Adult
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2018)
ISBN/EAN : 4806523176835
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Softbound
WEIGHT (KG) : 0.14
BOOK DIMENSIONS : 5.5 x 8.5 in.