CATEGORIES

P 275.00

Mahal Ka ng Diyos: Kahapon, Ngayon, Bukas

Author: Joey C. Umali

Paperback Book, 267 pages

DESCRIPTION:

Dahil kay Jesus, mahal ka ng Diyos—kahapon, ngayon, at bukas. Basahin ang mga salitang nagbibigay-katiyakan sa dakilang pangakong ito sa isang koleksyon ng mga sermon ni Pastor Joey Umali mula sa Hardin ng Panalangin ng 702 DZAS. Mag-aral, manalangin, at magbulay-bulay sa Salita ng Diyos sa bawat pahina ng aklat na ito at damhin ang walang hanggang pag-ibig sa iyo ng Diyos.

 

_____________________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Inspirational/Self-Help
SUB CATEGORY : Christian Living
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2009)
ISBN/EAN : 978-971-002-214-4
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Softbound
WEIGHT (KG) : 0.24
BOOK DIMENSIONS : 6 x 6 in.