CATEGORIES

P 220.00

Shalom: Tamang Kaugnayan sa Diyos, Sarili, Kapwa, at Kalikasan

Author: Joey C. Umali

Paperback Book, 208 pages

DESCRIPTION:

Para sa marami, ang Shalom ay isa lamang salita ng pagbati o pag-asam para sa kapayapaan ng taong binabati. Ngunit ang kahulugan ng salitang ito ay higit na malalim kaysa kapayapaan. Ito’y tumutukoy sa tamang kaugnayan ng tao sa Diyos, sa kanyang sarili, sa kapwa, at sa kalikasan.

Ang kapayapaan ang isa lamang sa bunga ng Shalom. Kapag may Shalom ay may kapanatagan, kagalakan, kabuluhan, kahulugan, karangalan, katotohanan, katatagan, kaunlaran, kasaganaan, at katiyakan.

Kapag sinabihan mo ang isang tao ng “Shalom,” ibig sabihin, hinahangad mo para sa kanya ang kapuspusan ng buhay, isang buhay na masagana at kasiya-siya na tulad ng hangarin ni Jesus para sa bawat nilikha (Juan 10:10).

 

_____________________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Inspirational/Self-Help
SUB CATEGORY : Christian Living
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2013)
ISBN/EAN : 4806523172387
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Softbound
WEIGHT (KG) : 0.20
BOOK DIMENSIONS : 6 x 6 inches