CATEGORIES

P 210.00

Ang 70 Utos ni Jesu-Cristo: Gabay sa Pag-aaral sa Maliliit na Grupo

Author: Arthur Macarubbo

Paperback Book, 243 pages

DESCRIPTION:

Ang librong ito ay katugunan sa utos ng Panginoon sa Great Commission.

Dinisenyo ang librong ito na ayon sa ilang mahahalagang layunin:

  1. Madaling gamitin ng sinumang nagnanais magturo sa maliliit na grupo.
  2. May partisipasyon ang mga kabahagi sa maliliit na grupo.
  3. Matututo at masasanay ang bawat isa na palagiang magbahagi ng ebanghelyo.
  4. Madaling makapagbukas o bumuo ng maliit na grupo.
  5. Alisin ang pagkabagot sa pagdalo sa mga maliliit na grupo.

_____________________________________________

 

 

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Ministry
SUB CATEGORY : Minister's Resources
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2012)
ISBN/EAN : 4806523170680
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Softbound
WEIGHT (KG) : 0.30
BOOK DIMENSIONS : 5.5 x 8.5 inches