CATEGORIES

P 105.00

View in Lazada

Paano Uunawain ang Banal na Espiritu

Paperback Book, 99 pages

DESCRIPTION:

Paano Uunawain ang Banal na Espiritu ni William Gopffarth (General Editor)

Laman ng librong Paano Uunawain ang Banal na Espiritu ang mga pangunahin lamang na pagkaunawa kung paano gumagawa at kung sino ang Banal na Espiritu.

Foundation Courses

Mga batayang pag-aaral para sa mga namumuno sa iglesya

Baguhan man o matagal nang Cristiano ay maaaring makinabang sa mga Foundation Courses. Mainam para sa bawat namumuno sa iglesya ang mga aralin dahil sa mga praktikal na mga tip sa pamumuhay-Cristiano at kung paano maging kabahagi ng paglago ng iglesya.

VIEW IN SHOPEE

_____________________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Ministry
SUB CATEGORY : Foundation Courses
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2019)
ISBN/EAN : 4806523177047
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Booklet
WEIGHT (KG) : 0.14
BOOK DIMENSIONS : 5.5 x 8 in.