CATEGORIES

P 130.00

The Master's Discipleship Series 1: Meet the Master (TAGALOG)

Author: Teresa J. Sanchez

Paperback Book, 57 pages

DESCRIPTION:

Isa itong evangelistic Bible study series na binubuo ng pitong creative lessons na naglalayon na ipakilala ang Diyos ng Sanlibutan bilang personal na Tagapagligtas at Panginoon. Malalim na mga pagbabago ang maidudulot ng personal na pagkilala sa Panginoon. Babaguhin nito ang values, life style, direksyon at pati na ang kapalaran ng isang tao sa buhay na walang hanggan.

 

_____________________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Discipleship/Sunday School
SUB CATEGORY : Youth
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2008)
ISBN/EAN : 978-971-00216-0-4
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : ---
WEIGHT (KG) : 0.07
BOOK DIMENSIONS : 5.5 x 8.5 inches