CATEGORIES

P 130.00

The Master's Discipleship Series 2: First Steps with the Master (TAGALOG)

Author: Teresa J. Sanchez

Paperback Book, 57 pages

DESCRIPTION:

Merong walong practical lessons ang Bible study series na ito tungkol sa biyaya ng Diyos sa bagong mananampalataya habang sinisimulan niya ang kanyang Christian journey at sa mga disiplina na kailangan niyang matutunan para magkaroon ng intimate relationship sa Panginoon. Nakapaloob dito ang mga pagsasanay tungkol sa Quiet Time, Panalangin at Pagpapatotoo para maihanda ang bagong mananampalataya.

 

_____________________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Discipleship/Sunday School
SUB CATEGORY : Youth
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2008)
ISBN/EAN : 978-971-00215-9-8
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : ---
WEIGHT (KG) : 0.07
BOOK DIMENSIONS : 5.5 x 8.5 inches