CATEGORIES

P 130.00

The Master's Discipleship Series 3: Seeking the Master's Mind (TAGALOG)

Author: Teresa J. Sanchez

Paperback Book, 61 pages

DESCRIPTION:

Nilalaman ng Bible study series na ito ang pitong napaka-informative at challenging lessons tungkol sa awtoridad ng Biblia, nature ng biblical inspiration, pag-iingat sa Salita ng Panginoon, kabuuan ng Biblia, tamang tugon sa Salita ng Diyos, at pamumuno sa Bible studies. Hinahamon ng seryeng ito ang bawat disipulo ng Panginoon na hindi lang palaguin ang kanilang sarili sa Salita ng Diyos kundi pati na rin ang iba.

 

_____________________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Discipleship/Sunday School
SUB CATEGORY : Youth
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2008)
ISBN/EAN : 978-971-00216-1-1
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : ---
WEIGHT (KG) : 0.07
BOOK DIMENSIONS : 5.5 x 8.5 inches