CATEGORIES

P 440.00

View in Lazada

The Promised Child: Bible Stories for Sunday School and Family Devotions (Conversational Tagalog)

Author: Daffodil Dedel

Paperback Book, 220 pages

DESCRIPTION:

Kumpleto.

Madaling gamitin.

Affordable.

Pang-isang taon!

 

Ang The Promised Child ay naglalaman ng 46 Bible stories nainihanda para sa Sunday school at family devotions. Ang mga ito ay magkakasunod na kwento mula sa Matandang Tipan na nagpapakita ng kapangyarihan, karunungan, at pag-ibig ng Diyos. Ipinapahayag din nito ang Kanyang pangako na magpadala ng isang Tagapagligtas upang tubusin ang buong mundo sa kasalanan at kamatayan.

AngThe Promised Child ay may full-page illustrations, creative activities, at anim na karagdagang lessons para sa pagdiriwang ng Advent at Pasko. May kasama rin itong 20 downloadable at masasayang kanta na magpapaalala sa mga bata ng mga kwento at katotohanang natutuhan nila. 

… Sabihin din natin sa mga susunod na salinlahi… ang kapangyarihan ng PANGINOON at ang mga kahanga-hanga niyang gawa. Salmo 78:4b ASD

VIEW IN SHOPEE

DOWNLOADABLE RESOURCES

_____________________________________________

 

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Discipleship/Sunday School
SUB CATEGORY : Children
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2011)
ISBN/EAN : 4806523170604
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Paperback
WEIGHT (KG) : 0.49
BOOK DIMENSIONS : 8.25 x 10.75 inches