CATEGORIES

P 440.00

Shop in Lazada

The Promised Savior: Bible Stories for Sunday School and Family Devotions (Conversational Tagalog)

Author: Daffodil Dedel

Paperback Book, 228 pages

DESCRIPTION:

Kumpleto.

Madaling gamitin.

Affordable.

Pang-isang taon!

Ang The Promised Savior ay naglalaman ng 46 na magkakasunod na mga kwento mula sa Bagong Tipan. Nakasentro ang mga kwentong ito sa buhay ni Jesus at kung paano natupad ang pangako ng Diyos sa pamamagitan Niya. Mayroon itong crafts para sa malikhaing pagkukwento, 20 kagigiliwang mga awit na downloadable, at anim na karagdagang lessons upang tulungan kayo ng mga bata na ipagdiwang ang panahon ng Lent at Easter.

Gamitin ang aklat na ito sa pagtuturo sa Sunday school o sa inyong family devotions sa bahay. Ipakilala ang Tagapagligtas ng sanlibutan sa mga bata at sanayin silang ikwento rin Siya sa iba!

Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo’y sumampalataya na si Jesus ang Cristo, ang Anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Juan 20:31

VIEW IN SHOPEE

DOWNLOADABLE RESOURCES

_____________________________________________

 

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Discipleship/Sunday School
SUB CATEGORY : Children
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2015)
ISBN/EAN : 480652317371-1
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Softbound
WEIGHT (KG) : 0.49
BOOK DIMENSIONS : 8.25 x 10.75 in.