CATEGORIES

P 120.00

A New Breed: Call for a New Generation of Pastoral Leaders (Tagalog)

Author: Philip C. Flores

Paperback Book, 111 pages

DESCRIPTION:

Ang pagdagsa ng hindi pa dating nakikitang mga hamon sa bagong siglo ay humihing ng bagong uri ng mga lider na matibay ang karakter at paninindigan upang pangunahan ang mga iglesya sa pagtupad ng kalooban ng Diiyos. Ikaw ba ito?

 

“Ipahayag mo ang lahat ng iyong nakita sa  sambahayan ni Israel” (Ezekiel 40:4b ABAB). Nangatal ako sa nakita at narinig ko tungkol sa mga Filipinong pastor mula sa iba’t ibang rehiyon ng bansa. Hindi ito magandang balita. Tayo, bilang mga pastor ng mga anak ng Diyos ay tinimbang ngunit nakitang kulang. Kailangan nating magsisi!

Ang pasanin na “ihayag sa sambahayan ng Israel” ay unang lumabas sa isang serye ng mga artikulo na isinulat ko para sa Evangelicals Today ng Philippine Council of Evangelical Churches. Ang bawat artikulong naisulat, ang bawat salitang ginamit, ay matapang at diretso. Napakalaki ng panganib na hindi ako maunawaan, bagay na handa ko naman harapin. Ang mensahe: Mahigpit ang pangangailangan para sa isang bagong uri, isang bagong lahi ng mga kapasturan sa ating bansa ngayon.

—Philip C. Flores

_____________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Ministry
SUB CATEGORY : Minister's Resources
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2012)
ISBN/EAN : 4806523171595
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : ---
WEIGHT (KG) : 0.12
BOOK DIMENSIONS : 5 x 7 inches