CATEGORIES

P 185.00

Pananampalataya: Buhay na Pag-asa sa Pag-ibig ng Diyos

Author: Joey C. Umali

Paperback Book, 191 pages

DESCRIPTION:

Sa 1 Corinto 13:13 ay wika ni Pablo, “Kaya’t ang tatlong ito’y nanantili: ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig.” Ang pananampalataya ang pundasyon ng pag-asa at pag-ibig. Mamamatay ang pag-asang walang pananampalataya. Manlalamig ang pag-ibig na walang pananampalataya. Ang pinag-uugatan ng ating pananampalataya ay ang Diyos at ang Kanyang mga pangako.

Dahil sa pananampalatayang ito, nakalalaya tayo sa pait ng kahapon, napagtatagumpayan natin ang kasalukuyan, at naaangkin natin ang kinabukasan. Dahil sa pananampalataya, nilalampasan natin maging ang kinabukasan upang marating ang buhay na walang hanggan.

 

 

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Inspirational/Self-Help
SUB CATEGORY : Christian Living
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2011)
ISBN/EAN : 480652317067-3
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : ---
WEIGHT (KG) : 0.14
BOOK DIMENSIONS : 5 x 7 inches