CATEGORIES

P 220.00

Ang Batang Pilipino sa Makabagong Panahon (Kinder-Prep)

Paperback Book, 219 pages

DESCRIPTION:

Aklat sa pagbasa at wika para sa Kinder Prep na masusing isinulat para sa mga batang naghahanda sa pagpasok sa Elementarya. Ang bawat aralin ay tumatalakay sa mga gawaing lilinang sa kakayahan ng isang batang Pilipino sa magalang na pananalita, pagkilala sa mga tunog sa kapaligiran, pagsunod sa direksyon, pagbasa sa tamang pagbigkas at paggamit ng tamang pangungusap.

 

 

About the author:

ELIZABETH SONTO-MENDOZA graduated from the Philippine Normal College (1984) now Philippine Normal University with BSEEd—English degree Magna Cum Laude. She completed her academic requirements in MA from the same institution. ES Mendoza is the founder of King of Glory Academy in Cavite and is now the Manager of Courseline Training Center for Teachers.

 

 

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Christian School
SUB CATEGORY : Kindergarten/Preschool
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc.
ISBN/EAN : 971-71798-4-0
LANGUAGE : Filipino
EDITION : Textbook
WEIGHT (KG) : 0.4
BOOK DIMENSIONS : 8.5 x 11 inches