CATEGORIES

P 295.00

Buy in Lazada

Hope Bearer: Lessons of Hope and Courage in Times of Crisis and Change (Conversational Tagalog)

Author: Daffodil Dedel , Dominique Gonzaga-Sulatra

Paperback Book, 116 pages

DESCRIPTION:

Paano tuturuan ang mga batang mamuhay ayon sa pananampalataya at magliwanag para kay Jesus, maging sa kalagitnaan ng isang pandaidigang krisis?
 

Ang HOPE BEARER ay mayroong 30 Bible lessons na tutulong sa mga batang mamuhay nang may tibay ng loob sa kabila ng kawalan ng kasiguruhan. Matututo ang mga batang edad 4-12 na maging panatag sa pag-ibig ng Diyos, magtiwala sa Kanyang kapangyarihan at kakayahang magkaloob ng kailangan, humugot ng lakas sa Kanyang presensya, sundin ang Kanyang mga utos, ipadama ang pag-ibig Niya sa iba, at ipahayag ang Magandang Balita ng kaligtasan. Ang mga bata ay maaring maging certified Hope Bearers—tunay na tagapaghatid ng pag-asa—para kay Jesus!
 

Dinisenyo para tulungan ang inyong children’s ministry na makapagpatuloy ngayong tayo’y nasa “new normal,” ang material na ito ay naglalaman din ng:
- mga paraan kung paano i-adjust ang activities para bumagay sa online classes
- mga links sa online action song videos na magpapayaman sa pag-aaral tungkol sa Biblia
- downloadable Teaching Pictures at craft templates na pwedeng i-print ng mga pamilya sa bahay
- mga suggestions sa pakikipagtulungan sa mga magulang upang makapagsagawa ng Sunday school sa tahanan
- checklist para masubaybayan ang paglagong espiritwal at pag-usbong ng karakter ng mga bata.

 

Hope Bearer: Lessons of Hope and Courage in Times of Crisis and Change (ENGLISH)

DOWNLOADABLE RESOURCES

CHAPTER PREVIEW

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Discipleship/Sunday School
SUB CATEGORY : Children
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc.
ISBN/EAN : 4806523177863
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : ---
WEIGHT (KG) : 0.36
BOOK DIMENSIONS : 21 x 27 x 1 cm