CATEGORIES

P 240.00

View in Lazada

Ang Pastor ay Pastol: Pitong Prinsipyo ng Pangangalaga ng Kawan

Author: Joey C. Umali

Paperback Book, 192 pages

DESCRIPTION:

Kung ang pastor ay pastol, paano niya gagampanan ang tungkuling ito nang naaayon sa disenyo ng Diyos?

Sa librong ito ay mababasa ang goals and responsibilities, ministry, at mission ng isang pastor bilang pastol sa ilalim ng Chief Shepherd na si Jesu-Cristo. Alamin ang mga katangian ng isang epektibong pastor at ang pitong prinsipyo ng pagpapastol ng kawán, na magsusulong sa Kaharian ng Diyos at titiyak sa paglago ng church.

VIEW IN SHOPEE

CHAPTER PREVIEW

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Ministry
SUB CATEGORY : Minister's Resources
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc.
ISBN/EAN : 480652317783-2
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : ---
WEIGHT (KG) : 0.15
BOOK DIMENSIONS : 5”x7”