CATEGORIES

P 120.00

Mahusay na Pagbasa ng Biblia

Author: Don Fisher

Paperback Book, 80 pages

DESCRIPTION:

Mahirap bang basahin ang Biblia? Anu-ano kaya ang mga paraan upang maging maingat at mahusay sa pagbasa ng Kasulatan? Kailangan pa bang mag-aral ng Greek at Hebrew upang maunawaan ang mga nakasaad dito? Paano kung wala kang references? May, paraan, kaibigan. Alamin kung paano sa aklat na ito.

"Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya, na gumagamit nang wasto sa salita ng katotohanan." - 2 Timoteo 2:15 ABAB

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Ministry
SUB CATEGORY : Minister's Resources
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc.
ISBN/EAN : 4806523171465
LANGUAGE : Tagalog
EDITION : Softbound
WEIGHT (KG) : 0
BOOK DIMENSIONS : 5.5 x 8.5 in.