CATEGORIES

P 365.00

View in Shopee

The 360-Degree Leader: Developing Your Influence from Anywhere in the Organization

Author: John Maxwell

Paperback Book, 348 pages

DESCRIPTION:

Huwag mo nang hintaying ma-promote! Magsimulang mamuna ngayon…sa kinalalagyan mo!

Ano ang numero unong tanong na ibinabato kay John C. Maxwell, isang eksperto sa pamumuno, sa kanyang mga leadership conferences? “Paano ko isasabuhay ag tinuturo mo kung hindi ako ang pinakapinuno?”

Posible bang mamuno nang mahusay kahit hindi ikaw ang pinakapinuno? Paano kung hindi magaling ang pinuno mo? Ang sagot ay OO!

Ito ang The 360-Degree Leader: Humaharap sa natatanging mga hamon ang mga gustong mamuno mula sa kalagitnaan ng organisasyon. At madalas pinipigilan sila ng mga maling akala na humahadlang sa pagpapalago ng kanilang impluwensya. Ipapakita sa iyo ni Dr. Maxwell isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang guro sa pamumuno sa buong mundo, ang mga kasinungalingan ng mga akalang ito. Ituturo niya kung paano pagtatagumpayan ang mga hamon, at ibabahagi niya ang skills na kailangan mo upang maging isang 360-Degree Leader.

Kung nakita mo ang sarili na sumusubok mamuno mula sa kaagitnaan ng organisasyon, tulad ng karamihan ng mga propesyonal, kailangan mo ang insights ni Maxwell. Mayroon kang natatanging oportunidad upang makaimpluwensya sa lahat ng direksyon—paitaas (sa iyong boss), pasabay (sa mga kasamahan mo), at pababa (sa mga pinamumunuan mo).

Ang magandang balita ay mas malawak ang impluwensya mo kaysa inaakala mo. Sanayin ang mga disiplina ng 360-Degree leadership at hindi matatapos ang mga oportunidad na darating…sa iyong organisasyon, sa iyong propesyon, at sa iyong buhay.

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Ministry
SUB CATEGORY : Minister's Resources
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2012)
ISBN/EAN : 4806523170666
LANGUAGE : Tagalog
EDITION : Softbound
WEIGHT (KG) : 0.335
BOOK DIMENSIONS : 6 x 9 in.