CATEGORIES

P 185.00

View in Shopee

Pitu-Pito: Seven Big Steps to Happiness and Well-Being

Author: Ed Lapiz

Paperback Book, 196 pages

DESCRIPTION:

PITU-PITO: Pitong piraso ng pitong iba't-ibang dahon  ng halaman na ang pinaglagaan ay kinikilalang gamot sa halos lahat ng sakit.

Tulad ng legendary herbal medicine, ang munting librong ito ay PITU-PITO rin! Pitong hakbang--pitong payo na bawat isa'y binubuo ng pitong ideya. Kaya lang, hindi para sa mga physical ailments. Ito ay para sa mga sakit ng isip, damdamin at espiritu na ang bunga ay lungkot, panghihina ng loob at pagtamlay ng buhay.
Bagay ang PITU-PITONG ito sa mga gustong mas sumaya, mas sumigla at mas tumapang. Bagay din sa mga gustong matawa o magpakababaw haabang sinusuri ang mga kung minsa'y malungkot at malalim na isyu sa buhay.

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Ed Lapiz Resources
SUB CATEGORY : ---
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc.
ISBN/EAN : 9789710327178
LANGUAGE : Tagalog
EDITION : Softbound
WEIGHT (KG) : 0
BOOK DIMENSIONS : 4.5 x 7 in.