CATEGORIES

P 230.00

View in Lazada

Gabay ni Tatay: Mga Kuwento ng Paglaki sa Pamilyang Naglilingkod

Author: Lilia Beth Mortiz Flores

Paperback Book, 235 pages

DESCRIPTION:

Kayo ma’y matagal nang magulang, nagsisimula pa lang o nais maging magulang, may mapupulot kayong aral sa Gabay ni Tatay: Mga Kuwento ng Paglaki sa Pamilyang Naglilingkod ni Beth Mortiz Flores.

Bagamat naiiba ang buhay sa pananampalataya ng pamilya ni Ebanghelista Paul Mortiz, pangkaraniwan ang mga pagsubok at hamon na hinaharap nila mula sa pagkabata ni Beth hanggang sa pagtatag ng sarili niyang pamilya.

Hanapin ang iyong sarili sa mga karanasang mababasa sa librong ito. Higit sa lahat, kilalanin ang Diyos, ang pinakadakilang Tatay, na matagal nang nagmamahal sa iyo at sabik na magbigay sa iyo ng gabay.

_______________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Inspirational/Self-Help
SUB CATEGORY : Family, Marriage and Relationship
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (September, 2014)
ISBN/EAN : 4806523173452
LANGUAGE : Tagalog
EDITION : Softbound
WEIGHT (KG) : 0.5
BOOK DIMENSIONS : 5.25 x 7.75 in.