CATEGORIES

P 110.00

View in Lazada

Are You Called to Go or Are You Called to Stay? Alin Ka sa Dalawa?

Author: Lollette Calingasan , Ana Gamez

Paperback Book, 207 pages

DESCRIPTION:

Ang Are You Called to Go or Called To Stay: Alin Ka sa Dalawa? Ay nagpapaalala sa ating inutusan ni Jesus ang lahat ng mananampalatayang magpatotoo para sa Kanya sa lahat ng tao ssanmang dako ng mundo. Ipinaunawa rin ng librong ito na sa konteksto ng pagmimisyon, tinawag ang iba upang humayo at ang iba naman upang manatili, subalit lahat ay may mahalagang bahagi.

Isinulat ang librong ito sa Filipino context at maaaring magamit sa missions education and mobilization sa local churches at small groups. Tinatalakay rin dito ang mga malimit tanungin ng mga interesado at nagko-consider na magmisyon.

VIEW IN SHOPEE
_________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Ministry
SUB CATEGORY : Missions & Evangelism
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (September, 2018)
ISBN/EAN : 4806523176743
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Mini Book Series Edition (2018)
WEIGHT (KG) : 0.25
BOOK DIMENSIONS : ---