CATEGORIES

P 110.00

View in Lazada

Kayamanang Pinagpala ng Diyos: Sampung Prinsipyo ng Tamang Pangangasiwa sa Pera

Author: Rene Resurreccion

Paperback Book, 164 pages

DESCRIPTION:

Hindi nais ng Diyos na maghirap ang tao, lalo na ang Kanyang mga anak. Gusto niyang pagpalain sila, subalit dahil sa maling pamamaraan, lalo lang naghihirap ang maraming Cristiano at hindi rin mapondohan nang sapat ang gawain ng Diyos. Nilalahad ng Kayamanang Pinagpala ng Diyos ang sampung prinsipyo kung paano yumaman na pinagpala ng Diyos upang pagpalain ang Kanyang gawain. 

VIEW IN SHOPEE
_________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Stewardship/Personal Finance
SUB CATEGORY : ---
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (September, 2018)
ISBN/EAN : 4806523176675
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Mini-Book Series Edition (2018)
WEIGHT (KG) : 0.11
BOOK DIMENSIONS : 4 x 6 in.