CATEGORIES

P 110.00

Pagnenegosyo

Author: Rene Resurreccion

Paperback Book, 84 pages

DESCRIPTION:

Tinawag ka ba ng Panginoon para yumaman at makapagbigay sa Kanyang gawain? Alamin sa booklet na ito kung bakit yayaman lamang tayong mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng PAGNENEGOSYO at kung paano ito magagawa.

Praktikal na karunungang matatagpuan sa Biblia sa simpleng pagtuturo ng may-akda ayon sa kanyang pinag-aralan at karanasan ukol sa PAGNENEGOSYO ang iyong mababasa ditto sa isinaling bahagi ng kanyang libro, The Power to Create Righteous Wealth. Akmang-akma sa ating panahon ang positibong mensahe nito sa mga Cristianong Pilipino na nais maging mayaman sa paningin ng kanilang Diyos at kapwa-tao.

 

_____________________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Stewardship/Personal Finance
SUB CATEGORY : ---
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2009)
ISBN/EAN : 9789710021703
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Softbound
WEIGHT (KG) : 0.045
BOOK DIMENSIONS : 4.125 x 7 inches