CATEGORIES

P 85.00

View in Lazada

Pagbibigay

Author: Rene Resurreccion

Paperback Book, 80 pages

DESCRIPTION:

Pinagpala ang bawat anak ng Diyos hindi lamang upang makapagbigay kundi makapagbigay nang bukás-palad. At ang uri ng pagbibigay na nais pagpalain ng Diyos nang lubus-lubos ay ang pagbibigay sa Kaharian ng Diyos o tinatawag na pagiging Kingdom Provider. Alamin kung paano magbigay nang ganito sa pamamagitan ng munting booklet na ito.

Praktikal na karunungang matatagpuan sa Biblia sa simpleng pagtuturo ng may-akda ayon sa kanyang pinag-aralan at karanasan ukol sa PAGBIBIGAY ang iyong mababasa dito sa isinaling bahagi ng kanyang libro, The Power to Create Righteous Wealth. Akmang-akma sa ating panahon ang positibong mensahe nito sa mga Cristianong Pilipino na nais maging mayaman sa paningin ng kanilang Diyos at kapwa-tao.

VIEW IN SHOPEE

_____________________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Stewardship/Personal Finance
SUB CATEGORY : ---
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2016)
ISBN/EAN : 4806523174992
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Softbound
WEIGHT (KG) : 0.65
BOOK DIMENSIONS : 4.125 x 7 in.