CATEGORIES

P 110.00

Pag-iimpok

Author: Rene Resurreccion

Paperback Book, 68 pages

DESCRIPTION:

Maaari bang yumaman ang mga anak ng Diyos ng may basbas ng langit? Posible bang maging matuwid at mayaman? Posible!

Nagsisimula ito sa simpleng PAG-IIMPOK. Ipapaliwanag sa inyo ni Rene Resurreccion kung paano sa munting booklet na ito.

Praktikal na karunungang matatagpuan sa Biblia sa simpleng pagtuturo ng may-akda ayon sa kanyang pinagaralan at karanasan uko sa PAG-IIMPOK ang iyong mababasa dito sa isinaling bahagi ng kanyang bagong libro, The Power to Create Righteous Wealth. Akmang-akma sa ating panahon ang positibong mensahe nito sa mga Cristianong Pilipino na nasi maging mayaman sa paningin ng kanilang Diyos at kapwa tao.

 

_____________________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Stewardship/Personal Finance
SUB CATEGORY : ---
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2009)
ISBN/EAN : 9789710021697
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Softbound
WEIGHT (KG) : 0.045
BOOK DIMENSIONS : 4.125 x 7 inches