CATEGORIES

P 90.00

50 Payo Para sa Mag-asawa

Author: Gammy Alba

Paperback Book, 50 pages

DESCRIPTION:

Ang 50 Payo Para sa Mag-asawa ay naglalaman ng 50 simple at praktikal na payo na kung susundin ng mag-asawa ay inaasahang higit na magpapatibay at magpapasaya ng kanilang pagsasama. In-address ng 50 Payo ang mga isyung karaniwang nagiging problema ng mga mag-asawa katulad ng: pagseselos, problema sa ari-arian at pera, pag-ibig sa asawa, galit, sex, at marami pang iba. Ang dalangin ko ay makatulong nawa ang mga payong ito sa paglutas ng mga ganitong problema. Mag-enjoy, magalak, at magsiyasat ng sarili habang binabasa ang aklat na ito.

 

 

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Inspirational/Self-Help
SUB CATEGORY : Family, Marriage and Relationship
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2002)
ISBN/EAN : 9789710023141
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Booklet
WEIGHT (KG) : 1.065
BOOK DIMENSIONS : 5 x 7 inches